Otterøy Kulturforum

Årsmøte

Otterøy Kulturforum

Sted: Otterøy skole
Tid: onsdag 3.3.2015 kl. 1900
Saker som ønskes tatt opp må sendes undertegnede innen 22.feb 2015
Alle som ønsker kan møte opp.

Sakliste:

  1. Godkjenne innkalling og sakliste.
  2. Velge dirigent og sekretær.
  3. Årsmelding
  4. Regnskap/budsjett
  5. Behandle innkomne saker
  6. Valg

a)    Leder
b)    1 styremedlem
c)    1 medlem i valgkomiteen

Velkommen!

 

Rune Elden
97020533
rune.elden@gmail.com
Hovika, 7819 Fosslandsosen
Leder Otterøy Kulturforum.