Forside

Kun for admin

 • Forside,  Otterøy Kulturforum

  Innspill angående Otterøy bo- og velferdssenter

  Rådmann Gunnar Lien har bedt om tilbakemelding på hva vi vil bruke bygget som tidligere huset Otterøya bo- og servicesenter til. Onsdag 3. juni ble det derfor avholdt et folkemøte i regi av Otterøy Kulturforum. Det er tydelig at dette har engasjert da tilbakemeldingene har vært mange.

  Kommentarer er skrudd av for Innspill angående Otterøy bo- og velferdssenter
 • Forside,  Otterøy Kulturforum

  Folkemøte; framtidig bruk av bo- og servicesenteret

  Otterøy kulturforum arrangerer folkemøte på skolen onsdag 3. juni kl. 19.00-21.00. Rådmannen har bedt  om tilbakemelding om hva vi på Otterøya vil bruke bygget til. Ta kontakt med Otterøy kulturforum hvis du har forslag til hva «heimen» kan brukes til. Foreløpige forslag: Opprette et aksjeselskap som overtar huset Bruke det til velferdstilbud til øyas eldre innbygger Møt opp og gi dine innspill til hva vi på øya kan bruke «heimen» til. Kom også med innspill på hva kulturforum skal jobbe med videre.

  Kommentarer er skrudd av for Folkemøte; framtidig bruk av bo- og servicesenteret
 • Forside,  Otterøy Kulturforum

  Høringsuttalelse fra Otterøy Kulturforum

    Høringsuttalelse vedrørende bredbåndsutbygging i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos Kommune. Otterøy Kulturforum er en overbygning for lag og foreninger på Otterøya. Formålet er å samordne ressurser og interesser og å være en pådriver i utviklingsarbeidet på øya. Otterøya Kulturforum har etter at saken kom ut på høring fått mange innspill fra øyas befolkning. Innspillene har kommet fra hele øya. Noen forteller om lokale løsninger som har gitt et tilstrekkelig bredbånd nå i senere år, men mange beskriver store problemer med eksisterende bredbånd. Dette gjelder både fastboende, besøkende og lokal næringsvirksomhet. Innspill fra fastboende, næringsdrivende og hyttefolk: Liten til ingen nettkapasitet. Ustabilt nett pga sårbarhet for vær og vind. Ved vind og uvær faller nettet i deler av øya…

  Kommentarer er skrudd av for Høringsuttalelse fra Otterøy Kulturforum
 • Forside,  Otterøy Kulturforum

  BREIBANDSUTBYGGING PÅ OTTERØYA – DUGNAD

  – ver med på å skaff eit godt breiband til øya! Sjå  http://www.namsos.kommune.no/?cat=98085&id=5726723 Kommunen har frist på seg innan 01. mai 2015 til å søke om statlege tilskot for utbygging av breiband i distrikta. For å få ein så god søknad som mogeleg og ha ein sjanse til å få midler må kommunen raskt ha tilbakemeldinger frå folket og næringslivet på Otterøya om breibandshastigheit i ulike områder på øya. Dette gjeld spesielt folk og firma som har problemer med eksisterande breiband og treng eit breiband med større hastigheit eller eit breibans som er meir stabilt.  Det er ønskeleg at målinger blir tatt i 19-20 tida eller når det i området…

  Kommentarer er skrudd av for BREIBANDSUTBYGGING PÅ OTTERØYA – DUGNAD
 • Forside,  Otterøy Kulturforum

  Høring – Bredbåndsutbygging i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune

  Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene. Fra 2014 har det kommet en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en søknad om statlig støtte, er at planen for utbygging av bredbåndsnettet skal ligge ut på høring i 1 måned. Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune, inviteres her til å gjøre det innen 1. mai 2015. Kommunens søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om statlig støtte, er 15. mai 2015. Namsos kommune skal søke om støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd for områdene Hals, Varpnes…

  Kommentarer er skrudd av for Høring – Bredbåndsutbygging i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune