Otterøy Kulturforum

 • Forside,  Otterøy Kulturforum

  BREIBANDSUTBYGGING PÅ OTTERØYA – DUGNAD

  – ver med på å skaff eit godt breiband til øya! Sjå  http://www.namsos.kommune.no/?cat=98085&id=5726723 Kommunen har frist på seg innan 01. mai 2015 til å søke om statlege tilskot for utbygging av breiband i distrikta. For å få ein så god søknad som mogeleg og ha ein sjanse til å få midler må kommunen raskt ha tilbakemeldinger frå folket og næringslivet på Otterøya om breibandshastigheit i ulike områder på øya. Dette gjeld spesielt folk og firma som har problemer med eksisterande breiband og treng eit breiband med større hastigheit eller eit breibans som er meir stabilt.  Det er ønskeleg at målinger blir tatt i 19-20 tida eller når det i området…

  Kommentarer er skrudd av for BREIBANDSUTBYGGING PÅ OTTERØYA – DUGNAD
 • Forside,  Otterøy Kulturforum

  Høring – Bredbåndsutbygging i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune

  Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene. Fra 2014 har det kommet en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en søknad om statlig støtte, er at planen for utbygging av bredbåndsnettet skal ligge ut på høring i 1 måned. Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune, inviteres her til å gjøre det innen 1. mai 2015. Kommunens søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om statlig støtte, er 15. mai 2015. Namsos kommune skal søke om støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd for områdene Hals, Varpnes…

  Kommentarer er skrudd av for Høring – Bredbåndsutbygging i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune
 • Otterøy Kulturforum

  Årsmøte

  Otterøy Kulturforum Sted: Otterøy skole Tid: onsdag 3.3.2015 kl. 1900 Saker som ønskes tatt opp må sendes undertegnede innen 22.feb 2015 Alle som ønsker kan møte opp. Sakliste: Godkjenne innkalling og sakliste. Velge dirigent og sekretær. Årsmelding Regnskap/budsjett Behandle innkomne saker Valg a)    Leder b)    1 styremedlem c)    1 medlem i valgkomiteen Velkommen!   Rune Elden 97020533 rune.elden@gmail.com Hovika, 7819 Fosslandsosen Leder Otterøy Kulturforum.

  Kommentarer er skrudd av for Årsmøte
 • Otterøy Kulturforum

  Høringsuttalelser til sak om oppvekstsenter ved Otterøy skole

  Uttalelse oppvekstsenter Otterøy (Barn- og unges representant i Namsos kommune) Brev fra Namdal Settefisk AS (Konsern) til Namsos Kommune. Høringsuttalelse (Idrettslaget) Høringsuttalelse (FAU) Høringsuttalelse (SU Otterøy barnehage) Høringsuttalelse (Skolekoret) Høringsuttalelse (Kulturforum) Høringsuttalelse (SU Otterøy skole)

  Kommentarer er skrudd av for Høringsuttalelser til sak om oppvekstsenter ved Otterøy skole