Forside,  Otterøy Kulturforum

Folkemøte; framtidig bruk av bo- og servicesenteret

Otterøy kulturforum arrangerer folkemøte på skolen onsdag 3. juni kl. 19.00-21.00.

Rådmannen har bedt  om tilbakemelding om hva vi på Otterøya vil bruke bygget til.

Ta kontakt med Otterøy kulturforum hvis du har forslag til hva «heimen» kan brukes til.

Foreløpige forslag:

  • Opprette et aksjeselskap som overtar huset
  • Bruke det til velferdstilbud til øyas eldre innbygger

Møt opp og gi dine innspill til hva vi på øya kan bruke «heimen» til. Kom også med innspill på hva kulturforum skal jobbe med videre.