Forside,  Otterøy Kulturforum

Høring – Bredbåndsutbygging i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune

bredbånd.jpg

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene.

Fra 2014 har det kommet en ny statlig støtteordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en søknad om statlig støtte, er at planen for utbygging av bredbåndsnettet skal ligge ut på høring i 1 måned.

Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos kommune, inviteres her til å gjøre det innen 1. mai 2015.

Kommunens søknadsfrist for innsending av søknad til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om statlig støtte, er 15. mai 2015.

Namsos kommune skal søke om støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd for områdene Hals, Varpnes og Otterøya. Det planlegges en utbygging der alle innbyggerne og bedriftene i de aktuelle områder skal bli tilbudt et grunnleggende godt bredbånd. Kommunen må følge kriteriene for utbygging som er satt av Nkom.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Utbygginga planlegges i utgangspunktet slik at det skal tilbys et grunnleggende godt bredbånd i de nevnte områder.

Samferdselsdepartementet har fastlagt seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

  1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
  2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Frist for innspill er 1. mai 2015.

Innspillene sendes på e-post til postmottak@namsos.kommune.no   og merkes bredbåndsutbygging innspill.

Kontaktpersoner for spørsmål:
Innkjøpsleder Erik Fossland Lænd, tlf 95169032 eller
Prosjektleder Håvard Vannebo, tlf 95159970.

Kunngjøring skjer kun på Namsos kommunes hjemmeside.

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom):  www.nkom.no