Forside,  Otterøy Kulturforum

Høringsuttalelse fra Otterøy Kulturforum

 

Høringsuttalelse vedrørende bredbåndsutbygging i områdene Hals, Varpnes og Otterøya i Namsos Kommune.

Otterøy Kulturforum er en overbygning for lag og foreninger på Otterøya. Formålet er å samordne ressurser og interesser og å være en pådriver i utviklingsarbeidet på øya.

Otterøya Kulturforum har etter at saken kom ut på høring fått mange innspill fra øyas befolkning. Innspillene har kommet fra hele øya. Noen forteller om lokale løsninger som har gitt et tilstrekkelig bredbånd nå i senere år, men mange beskriver store problemer med eksisterende bredbånd. Dette gjelder både fastboende, besøkende og lokal næringsvirksomhet.

Innspill fra fastboende, næringsdrivende og hyttefolk:

Liten til ingen nettkapasitet. Ustabilt nett pga sårbarhet for vær og vind. Ved vind og uvær faller nettet i deler av øya raskt ut og har ført til lengre perioder uten nettverksforbindelse på ulike steder av øya. Lav netthastighet både for nedlastning og opplastning.

Fastboende og besøkende:

Disse problemene fører konkret til at både fastboende, besøkende og eventuelle tilflyttere ikke får knyttet seg til nettet pga redusert kapasitet. I perioder ( 12 uker i strekk senest i april 2015) har folk på Otterøya vært uten nettilgang og vært avhengige av å betale regninger annet sted. Skoleelever har ikke fått gjort skoleoppgaver som krever nett. Å følge med i sosiale medier har vært umulig. Å høre musikk eller se film på nett TV likeså.

I framtida går trenden mot at mesteparten av TV og film titting vil foregå via nettet, og med ustabilt bredbånd i tillegg til lave hastigheter vil dette bli vanskelig for mange på Otterøya.

Det er også viktig å påpeke at en bedre infrastruktur i form av bedre bredbånd vil heve verdien på husene på Otterøya.

Frivillige lag og organisasjoner:

Vi har et samfunn med mange engasjerte folk. Vi har flere lag og organisasjoner som driver mye frivillig arbeid på øya og som tar ansvar for at vi skal ha et aktivt og hyggelig samfunn med tilbud til ung og gammel. Mye av informasjonen og kommunikasjonen omkring ulike arrangementer går via nettet. Våre frivillige trenger også et godt kommunikasjonssystem og dermed et godt bredbånd.

Hjemmekontor:

Flere på Otterøya har hjemmekontor. Sending av større og mer avanserte filer tar lang tid og gjør arbeid hjemmefra problematisk. Det er vanskelig å ha hjemmekontor uten nettilgang, og ikke alle har derfor muligheten til å jobbe hjemmefra på Otterøya. Noen arbeider i vaktordninger der de har fast arbeidsplass i Namsos. Det er vanskelig å gå i et hjemmevaktsystem der en er avhengig av nettforbindelse slik som bredbåndstilgangen er flere steder på øya. Noen kan ikke gå i slike vaktsystemer, mens andre må stadig vekk kjøre flere mil til arbeidsplass i byen for å få nettilgang.

Næringsliv:

Vi har campingplass, flere oppdrettsanlegg, fellesfjøs/fjøsdrift, lydstudio, kafe, mange enkeltmannsforetak med fotografer, produsenter av lokale matvarer med mer. Det er vanskelig å ta i mot bestillinger til campingopphold og tilby god service til sine gjester, eller rapportere inn fra settefiskanlegg og i fra fjøs om melkeproduksjon, eller sende bestilte lydfiler fra lydstudio med dårlig bredbånd. Det å drive lydstudio og måtte bruke 3 døgn på å levere vare til oppdragsgivere er ikke framtidsrettet.

Næringslivet trenger et godt bredbånd for å være konkurransedyktige.

Trivsel, bolyst og utvikling:

Vi mener at Otterøya er et attraktivt sted å bo. Vi ser imidlertid at det vil bli avgjørende viktig for det framtidige samfunnet på Otterøya med god infrastruktur et godt bredbånd. Vi trenger et bredbånd med bedre kapasitet, høyere hastighet og med større stabilitet for hele Otterøyas befolkning.

Ja takk til bedre bredbånd på Otterøya.

mvh

Otterøy Kulturforum