Skytterlaget

Innkalling til årsmøte.

Årsmøte Otterøy Skytterlag

                                      

 

 

 

Årsmøte i Skytterlaget avholdes i folkehallen

 den 27.10.2016 kl 1900.

·     Godkjenning av innkallelse

·     Valg av møteleder

·     Årsmelding

·     Regnskap

·     Valg

·     Annet

Innkommende saker sendes til hhskorstad@gmail.com innen 20.10.2016

Styret