Otterøy kulturforum

Otterøy kulturforum

[divider style=»shadow»]

Otterøy kulturforum er en overbygning for lag og foreninger på Otterøya. Formålet er å samordne ressurser og interesser på øya. Likeså være en pådriver i utviklingsarbeidet.

Dette skal oppnåes gjennom å:

  • Samordne interesser, ressurser og aktiviteter
  • Utnytte og tilføre felles ressurser
  • Styrke kulturaktiviteten på Otterøya
  • Fremme Otterøyas interesser generelt

Medlemskap
Alle lag og organisasjoner, næringsorganisasjoner og offentlig virksomhet kan delta i forumet. Alle som deltar er selvstendige deltakere med full integritet, og alle synspunkter skal gies mulighet til å bli hørt.

OK kan ikke gjøre forpliktende avtaler på deltagernes vegne.
OK kan ikke ta på seg forvaltningsmessige oppgaver uten at dette blir avklart og definert nærmere.
Politiske partier kan ikke være medlemmer.

Styret 2020-2021
Leder – Bård Ole Sandnes baard@mna.no 

Sekretær – Fredrik Steinsvik Fredrik.steinsvik@namsos.kommune.no

Eivind Skorstad, Skorstad vel.

Gunnar Larsen, Otterøyingen vel.

Lena Klykken, Nye Heimen.

Lars Henry Aglen, Ytre Otterøy bondeungdomslag.