Otterøy storvald

Styret i Otterøy storvald:

Leder: Ola D. Aaring
Nestleder: Kjetil Aglen
Sekretær: Jan E. Skorstad
Kasserer: Tormod Breistrand
St.medl: Jørn Mohrsen
St.medl: Knut Arve Husby