Otterøy storvald

Styret i Otterøy Storvald med Sonekontonr.

Sone 1

Kjetil Aglen  Nestleder

Mail adr:  kjetil.aglen@ntebb.no

Kontonr 4400.07.28869

Sone 2

Knut Arve Husby  Styremedlem

Mail adr: 3006kah@online.no

Kontonr 4212.26.23984

Sone 3

Ola Daniel Aaring    Leder

Mail adr: oaaring@online.no

Kontonr  4202.06.44952

Sone 4

Jan Erik Skorstad     Sekretær

Mail adr: jan-rott@hotmail.com

Kontonr 4448.12.53664

Sone 5

Tormod Breistrand    Kasserer

Mail adr: tobreist@online.no

Kontonr 1604.07.39282

Sone 6

Jørn Mohrsen  Styremedlem

Mail adr:  jmohrsen@broadpark.no

Kontonr 4400.08.09974

 

 

 

Nestleder Otterøy Storvald